Tổng thống Trump vừa phát hiện ra rằng trong kế hoạch kích thích kinh tế dài 5.000 trang, mỗi thành viên của Hội đồng đã được tăng 57.471 USD tiền lương, người dân đang gặp khó khăn. Tiền lương tôi tăng vọt (Hạ viện tăng gần 1/3, Thượng viện tăng 1/4) Thảo nào hai viện nhất trí thông qua. Bọn côn đồ chính trị này là kẻ thù của nhân dân! -------------------------------------------- Dự luật trợ giúp dân Mỹ vì dịch cúm tàu hôm qua , chắc các bạn đã được xem qua sơ và các bạn cũng đã biết gói cứu trợ đợt này là $2300 tỷ, với dự chi trong nước là $900 tỷ. Trong đó mỗi người dân Mỹ chỉ nhận được $600 (khoảng $100 tỷ ) . Số tiền còn lại $800 tỷ cho các mục khác và $1400 tỷ được cho khắp thế giới. Đặc biệt Venezuela được tặng $33 tỷ để giúp đở nước này bầu cử tự do. Nếu chia số tiền này cho mọi người ở Venezuela thì mỗi đầu người được hơn $1000. Nước này được nhiều tiền vì gần đây các bạn cũng đã nghe đây là nước có dính líu nhiều nhất đến chuyện gian lận trong máy đếm phiếu Dominion . Có phải chuyện đem tiền trám họng là có thật . Việt nam và Campuchia cũng hưởng sái trong việc cứu trợ. Tổng thống Trump hôm qua có nói, nếu trên sao hỏa có người ở, thì cũng nhận được tiền cứu trợ. Tại sao Mỹ cho tiền khắp nơi trên thế giới như thế. Chắc các bạn không biết số tiền đó sẽ quay lại túi của các chính trị gia Mỹ một phần. Lấy một thí dụ chỉ ở Việt Nam. Các bạn có biết mỗi năm chính phủ Việt Nam đả bỏ bao nhiêu triệu đô la vào các công ty liên hệ với các chính trị gia để vận động hành lang. Cựu TT Bill Clinton đến Hà nội nói chuyện, chỉ 1 giờ vào tháng 10/2012 ở Đại học Hà Nội nhận 1.5 triệu đô la tiền thù lao. Tháng 7/2014 ông cựu tổng thông này cũng luợm một số tiền tương đương để làm mối đưa Nguyễn phú trọng gặp Obama vào tháng 7/2015. Các bạn tìm thêm bao nhiêu lần vợ chồng Clinton đến Việt Nam. Có phải vì chả cá Hà nội quyến rũ hay không ? Giống như năm ngoái vào tháng 12/2019 vợ chồng Obama cũng lò mò sang Việt Nam kiếm cơm. Số tiền hốt ở Việt nam bao nhiêu chưa được biết vì chưa thấy khai thuế. Nhưng với loại cóc con như Pham Anh thông dịch viên cũng đã bỏ vào túi vợ chồng Obama $100 nghìn. Xem danh sách trong link https://www.obama.org/contributors/ Các bạn nghĩ có phải $100 nghìn này từ túi Phạm Anh bỏ ra không? Chưa chắc anh này làm được 100K/năm. Đừng thấy số tiền Mỹ bỏ ra cho VN mà các bạn nghĩ sẽ giúp được dân chúng. Nó sẽ trở lại Mỹ với hình thức này hay hình thức khác . Theo Lê Hoàng ----------------
thumb_up7thumb_downchat_bubble6

More from Gaichongcong

Một số Đảng viên Bảo thủ Yêu cầu đảng Cộng hòa Quốc hội theo đuổi hồ sơ ngân hàng của ông Joe Biden. Một số đảng viên bảo thủ hàng đầu đang tiếp tục kêu gọi ông Joe Biden tiết lộ hồ sơ ngân hàng của ông ta để chứng minh ông ta không có mối liên hệ nào với các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden - và họ đang yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu ông Joe Biden chứng minh trong sạch. Trong một bức thư ngỏ gửi cho các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội hôm thứ Hai, phe bảo thủ - George Landrith, chủ tịch của Frontiers of Freedom; Richard Manning, chủ tịch của Người Mỹ cho Chính phủ ; Andrew Langer, chủ tịch Viện Tự do; Seton Motley, chủ tịch của Chính phủ phe thiểu số, Horace Cooper, đồng chủ tịch Dự án 21; Saul Anuzis, chủ tịch của 60 Plus; và Dick Patten, chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Doanh nghiệp Hoa Kỳ - đã yêu cầu đảng Cộng hòa đối xử với ông Joe Biden giống như các đảng viên Dân chủ Hạ viện đã đối xử với Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua. Nội dung của bức thư bao gồm: "Ông Joe Biden đã nói rằng ông muốn đoàn kết quốc gia lại với nhau sau sự lãnh đạo của mình. Nếu nghiêm túc về điều đó, ông ta phải hiểu giá trị của việc loại bỏ mọi nghi ngờ hợp lý về việc liệu ông ta có bán chính sách đối ngoại của Mỹ cho Trung Quốc và các lợi ích nước ngoài khác hay không. … Điều đáng chú ý là nỗ lực của Hạ viện Dân chủ nhằm săn lùng Tổng thống Trump vì ông đã khai thuế mặc dù không có bằng chứng ông đã làm bất cứ điều gì sai trái và mặc dù ông đã nộp mọi công khai tài chính theo yêu cầu của pháp luật. Về cơ bản, họ đã thừa nhận rằng đó chỉ là một cuộc thám hiểm như đi câu cá. Nhưng những câu hỏi về ông Joe Biden và khối tài sản mới giành được của gia đình ông ta không chỉ đơn giản là một chuyến đi câu cá. Có rất nhiều bằng chứng để làm cho các câu hỏi có cơ sở và xứng đáng để trả lời ngay lập tức. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là - liệu nhóm Biden-Harris có đặt vấn đề này đằng sau họ và xác định rằng cả Hunter, Joe Biden hay các thành viên khác trong gia đình đều không sử dụng văn phòng công quyền cấp cao của Joe Biden để thu được hàng triệu người có ảnh hưởng chính trị để kinh doanh với các lợi ích nước ngoài bao gồm một số người Mỹ kẻ thù nguy hiểm nhất. Hay cách khác, Chủ tịch [Richard] Neal [(D-MA)] và Ủy ban Cách thức và Phương tiện sẽ xem xét vấn đề này với cùng một tinh thần mạnh mẽ mà họ đã thể hiện cho chuyến đi đánh cá hoàn thuế của mình? Nếu nhóm của Biden và đảng Dân chủ Hạ viện từ chối làm sạch, đảng Cộng hòa ở Thượng viện phải bắt đầu điều tra và trát đòi hồ sơ ngân hàng. Nước Mỹ có quyền biết liệu ông Joe Biden và gia đình ông có được hàng triệu USD hay không bằng cách sử dụng văn phòng của ông không đúng cách và vì lợi ích cá nhân" Những người ký kết hoài nghi về ý tưởng của một cố vấn đặc biệt để thăm dò các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, cho rằng nó "có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc bị đóng cửa tùy ý ... Điều đó sẽ cho phép Joe Biden thoát khỏi trách nhiệm giải trình ngay lập tức mà ông ta mắc nợ người dân Mỹ." Các nhà lãnh đạo bảo thủ tương tự đã viết một lá thư trực tiếp cho Neal vào đầu tháng này. Hunter Biden admitted earlier this month that he is under federal investigation. It is possible the FBI already has the records. https://www.breitbart.com/politics/2020/12/22/conservatives-ask-congressional-republicans-to-pursue-joe-biden-bank-records/ Dịch chuyển ngữ Mylinh Hughes 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

18 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcong

Một số Đảng viên Bảo thủ Yêu cầu đảng Cộng hòa Quốc hội theo đuổi hồ sơ ngân hàng của ông Joe Biden. Một số đảng viên bảo thủ hàng đầu đang tiếp tục kêu gọi ông Joe Biden tiết lộ hồ sơ ngân hàng của ông ta để chứng minh ông ta không có mối liên hệ nào với các giao dịch kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden - và họ đang yêu cầu các nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu ông Joe Biden chứng minh trong sạch. Trong một bức thư ngỏ gửi cho các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội hôm thứ Hai, phe bảo thủ - George Landrith, chủ tịch của Frontiers of Freedom; Richard Manning, chủ tịch của Người Mỹ cho Chính phủ ; Andrew Langer, chủ tịch Viện Tự do; Seton Motley, chủ tịch của Chính phủ phe thiểu số, Horace Cooper, đồng chủ tịch Dự án 21; Saul Anuzis, chủ tịch của 60 Plus; và Dick Patten, chủ tịch Hội đồng Bảo vệ Doanh nghiệp Hoa Kỳ - đã yêu cầu đảng Cộng hòa đối xử với ông Joe Biden giống như các đảng viên Dân chủ Hạ viện đã đối xử với Tổng thống Donald Trump trong 4 năm qua. Nội dung của bức thư bao gồm: "Ông Joe Biden đã nói rằng ông muốn đoàn kết quốc gia lại với nhau sau sự lãnh đạo của mình. Nếu nghiêm túc về điều đó, ông ta phải hiểu giá trị của việc loại bỏ mọi nghi ngờ hợp lý về việc liệu ông ta có bán chính sách đối ngoại của Mỹ cho Trung Quốc và các lợi ích nước ngoài khác hay không. … Điều đáng chú ý là nỗ lực của Hạ viện Dân chủ nhằm săn lùng Tổng thống Trump vì ông đã khai thuế mặc dù không có bằng chứng ông đã làm bất cứ điều gì sai trái và mặc dù ông đã nộp mọi công khai tài chính theo yêu cầu của pháp luật. Về cơ bản, họ đã thừa nhận rằng đó chỉ là một cuộc thám hiểm như đi câu cá. Nhưng những câu hỏi về ông Joe Biden và khối tài sản mới giành được của gia đình ông ta không chỉ đơn giản là một chuyến đi câu cá. Có rất nhiều bằng chứng để làm cho các câu hỏi có cơ sở và xứng đáng để trả lời ngay lập tức. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là - liệu nhóm Biden-Harris có đặt vấn đề này đằng sau họ và xác định rằng cả Hunter, Joe Biden hay các thành viên khác trong gia đình đều không sử dụng văn phòng công quyền cấp cao của Joe Biden để thu được hàng triệu người có ảnh hưởng chính trị để kinh doanh với các lợi ích nước ngoài bao gồm một số người Mỹ kẻ thù nguy hiểm nhất. Hay cách khác, Chủ tịch [Richard] Neal [(D-MA)] và Ủy ban Cách thức và Phương tiện sẽ xem xét vấn đề này với cùng một tinh thần mạnh mẽ mà họ đã thể hiện cho chuyến đi đánh cá hoàn thuế của mình? Nếu nhóm của Biden và đảng Dân chủ Hạ viện từ chối làm sạch, đảng Cộng hòa ở Thượng viện phải bắt đầu điều tra và trát đòi hồ sơ ngân hàng. Nước Mỹ có quyền biết liệu ông Joe Biden và gia đình ông có được hàng triệu USD hay không bằng cách sử dụng văn phòng của ông không đúng cách và vì lợi ích cá nhân" Những người ký kết hoài nghi về ý tưởng của một cố vấn đặc biệt để thăm dò các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, cho rằng nó "có thể kéo dài trong nhiều năm hoặc bị đóng cửa tùy ý ... Điều đó sẽ cho phép Joe Biden thoát khỏi trách nhiệm giải trình ngay lập tức mà ông ta mắc nợ người dân Mỹ." Các nhà lãnh đạo bảo thủ tương tự đã viết một lá thư trực tiếp cho Neal vào đầu tháng này. Hunter Biden admitted earlier this month that he is under federal investigation. It is possible the FBI already has the records. https://www.breitbart.com/politics/2020/12/22/conservatives-ask-congressional-republicans-to-pursue-joe-biden-bank-records/ Dịch chuyển ngữ Mylinh Hughes 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

18 views · Dec 24th, 2020