( theo Sam Luong )

Bộ Quốc phòng Israel thông báo đã điều tàu ngầm lớp Dolphin của Hải quân vào Vịnh Ba Tư để chuẩn bị đối phó với bất kỳ hành động trả đũa nào có thể xảy ra của Iran nhằm trả thủ cho vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran. Nó đã vượt qua Biển Đỏ, qua kênh đào Suez và đến Vịnh Ba Tư. Cùng thời điểm đó, tàu ngầm hạt nhân USS Georgia (SSGN-729) cùng 2 tàu tuần duơng của Hoa Kỳ cũng đang ở trong vùng biển này. Hành động của Israel khá bất thường và được cho là lời cảnh báo cứng rắn đối với Iran.

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

7 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

26 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

6 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

7 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

26 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

6 views · Dec 24th, 2020