( theo Sam Luong )

Vắcxin Covid của hãng Moderna cũng đã được Bộ Y tế Canada thông qua, dự là sẽ sớm đưa vào tiêm chủng đại trà cho nguời dân Canada và Trung Quốc sắp tới đây.

thumb_up1thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

26 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

9 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcong

( theo Sam Luong )

26 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Sam Luong )

9 views · Dec 24th, 2020