( theo Sam Luong )

Đấy thấy chưa, vì ngày 3/1 là mãn nhiệm Quốc hội khoá hiện tại cho nên Pelosi sợ ko kịp thông qua Bill hỗ trợ Covid (thật ra là vì cái đạo luật Phục Sinh thôi). Vừa ngủ dậy là ả tranh thủ đốc thúc Tổng thống Trump kí gấp để “giữ chính phủ mở cửa” nha mọi người. Bởi chính phủ “mở cửa” cho nên mới bị nhiễm phèn đó, chứ còn đóng cửa thì đâu có bị.

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

More from Gaichongcong