( theo Sam Luong )

Thị trưởng Washington DC - Muriel Bowser tổ chức buổi lễ TÔN VINH những thành tựu và sự đóng góp của Tiến sĩ Anthony “Fau câu” vào đêm Giáng Sinh. 👉 Lần đầu tiên tôi thây tội phạm diệt chủng nhân loại lại được tôn vinh, nước Mỹ giờ sao thế nhỉ ? Máy bay nhiều, sao không chở mấy đứa rác rưởi này quăng ra biển cho đỡ hại não.

thumb_up2thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

More from Gaichongcong