ใดๆคือไม่เกี่ยวกับเราหรอก เราเรียนหลักสูตรเก่าอยู่ละ แค่หงุดหงิดเฉยๆ
thumb_up6thumb_downchat_bubble

More from เราเค้กกล้วย🍌

More from เราเค้กกล้วย🍌