( theo Andrea Huynh )

TT Trump đã chính thức phủ quyết đạo luật Quốc phòng ( NDAA) khổng lồ với 743 tỷ usd... đây cũng là "món quà mà TT Trump dành cho ĐCSTQ và Nga", những nước được cho là mối nguy hiểm đối với Hoa Kỳ đồng thời ông cũng nhắc tới mối nguy hiểm của Mục 230 đã tạo điều kiện cho việc phổ biến thông tin sai lệch của nước ngoài trên mạng, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và tính toàn vẹn bầu cử của Hoa Kỳ và

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

Tác giả: CHÍNH TRỊ Là dân Việt không có quyền yêu nước Quyền tỏ bày bức xúc nỗi đắng cay Quyền vận động quê hương đưa đến trước Quyền yêu thương bôi xóa cảnh đoạ đày Đảng lãnh đạo toàn dân là thế đấy Chuyên bịt mồm bịt mắt bít thông tin Tưởng như thế mịt mùng dân không thấy Càng tăng thêm uất ức lửa căm hờn ! Tàu Trung Quốc đâm ta kêu tàu lạ Chờ khá lâu hũ mắm khui Phọt Ra ( Formosa ) Chống Tàu cộng bị tù đi đập đá Vào trại giam năm tháng chẳng thấy ra Lại hãm hại quấy rầy dân tranh đấu Cho tự do công lý trong hòa bình Dùng thủ đoạn đánh người rồi ẩn dấu Đám Công an hành xử tựa âm binh Cách cai trị mất đi điều chính nghĩa Đảng thiếu chăng lãnh tụ đủ tài ba ? Dìm ngọn lửa đấu tranh vì yêu nước Muốn bán Tàu mảnh đất của ông cha ? Chừng nào Đảng thiết tha nền dân chủ ? Cho nhân dân cả nước được nương nhờ Là ngày đó chính trị không buồn ngủ Việt nam mình còn lắm những ước mơ !

43 views · Dec 24th, 2020

( theo HOÀNG NGỌC HẠ ) ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

12 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcong

Tác giả: CHÍNH TRỊ Là dân Việt không có quyền yêu nước Quyền tỏ bày bức xúc nỗi đắng cay Quyền vận động quê hương đưa đến trước Quyền yêu thương bôi xóa cảnh đoạ đày Đảng lãnh đạo toàn dân là thế đấy Chuyên bịt mồm bịt mắt bít thông tin Tưởng như thế mịt mùng dân không thấy Càng tăng thêm uất ức lửa căm hờn ! Tàu Trung Quốc đâm ta kêu tàu lạ Chờ khá lâu hũ mắm khui Phọt Ra ( Formosa ) Chống Tàu cộng bị tù đi đập đá Vào trại giam năm tháng chẳng thấy ra Lại hãm hại quấy rầy dân tranh đấu Cho tự do công lý trong hòa bình Dùng thủ đoạn đánh người rồi ẩn dấu Đám Công an hành xử tựa âm binh Cách cai trị mất đi điều chính nghĩa Đảng thiếu chăng lãnh tụ đủ tài ba ? Dìm ngọn lửa đấu tranh vì yêu nước Muốn bán Tàu mảnh đất của ông cha ? Chừng nào Đảng thiết tha nền dân chủ ? Cho nhân dân cả nước được nương nhờ Là ngày đó chính trị không buồn ngủ Việt nam mình còn lắm những ước mơ !

43 views · Dec 24th, 2020

( theo HOÀNG NGỌC HẠ ) ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

12 views · Dec 24th, 2020