Tác giả: CHÍNH TRỊ Là dân Việt không có quyền yêu nước Quyền tỏ bày bức xúc nỗi đắng cay Quyền vận động quê hương đưa đến trước Quyền yêu thương bôi xóa cảnh đoạ đày Đảng lãnh đạo toàn dân là thế đấy Chuyên bịt mồm bịt mắt bít thông tin Tưởng như thế mịt mùng dân không thấy Càng tăng thêm uất ức lửa căm hờn ! Tàu Trung Quốc đâm ta kêu tàu lạ Chờ khá lâu hũ mắm khui Phọt Ra ( Formosa ) Chống Tàu cộng bị tù đi đập đá Vào trại giam năm tháng chẳng thấy ra Lại hãm hại quấy rầy dân tranh đấu Cho tự do công lý trong hòa bình Dùng thủ đoạn đánh người rồi ẩn dấu Đám Công an hành xử tựa âm binh Cách cai trị mất đi điều chính nghĩa Đảng thiếu chăng lãnh tụ đủ tài ba ? Dìm ngọn lửa đấu tranh vì yêu nước Muốn bán Tàu mảnh đất của ông cha ? Chừng nào Đảng thiết tha nền dân chủ ? Cho nhân dân cả nước được nương nhờ Là ngày đó chính trị không buồn ngủ Việt nam mình còn lắm những ước mơ !

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from Gaichongcong

( theo HOÀNG NGỌC HẠ ) ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Giang Tran )

7 views · Dec 24th, 2020

More from Gaichongcong

( theo HOÀNG NGỌC HẠ ) ĐMCS😡😡😡

6 views · Dec 24th, 2020

( theo Nguyen Ngoc Chu )

12 views · Dec 24th, 2020

( theo Giang Tran )

7 views · Dec 24th, 2020