Muốn làm trong phi trường, phải xét lý lịch 3 đời. Giờ nhắc đến sân bay, người ta nghĩ ngay đến ăn cướp 🤣🤣🤣

thumb_up7thumb_downchat_bubble1

More from mingsoga

LS LINWOOD SÁNG NAY VỪA RETWEET VIỆC MỘT SỐ NHÀ LẬP PHÁP "GÀI HÀNG" ÔNG TRUMP trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2021 FB CJMerlin: Ẩn sâu bên trong 5893 trang giấy của dự luật cứu trợ Covid trị giá 900 tỷ USD mà ông Trump vừa tuyên bố sẽ không ký thông qua, là một điều khoản mà ban lãnh đạo của lưỡng viện Quốc hội đã âm thầm chèn vào (có lẽ họ nghĩ rằng không ai có thể soi hết 5893 trang hồ sơ với thời gian chỉ hai ba ngày ngắn ngủi), dòng chữ đó có nội dung như sau: “Vô hiệu hoá việc tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn.” "Nullifies the President's use of the Insurrection Act." #CJMerlin * Nguồn: [1] https://twitter.com/chuckcallesto/status/1341519068596199425 [2] https://twitter.com/llinwood/status/1341530906855690240 * Xem thêm bài này để biết thêm một số lý do tại sao Tổng thống Trump tuyên bố sẽ phủ quyết gói cứu trợ Covid 900 tỷ USD: > https://www.facebook.com/groups/Cahuvi/permalink/390327572053113/ P/S: Hồi tháng 7/2020, Hạ viện Hoa Kỳ, do Đảng Dân chủ kiểm soát, cũng có bỏ phiếu thông qua một sửa đổi - trong trường hợp tổng thống triển khai quân đội theo Đạo luật Chống Nổi loạn, thì phải được sự xác nhận của Quốc hội - và đưa nó vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài khoá 2021, hiện cũng đang trình lên cho Tổng thống Trump ký phê chuẩn. Ông Trump nói ông sẽ phủ quyết. [1] https://govtrack.us/congress/votes/116-2020/h141 [2] https://www.congress.gov/amendment/116th-congress/house-amendment/833 [3] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6395

10 views · Dec 23rd, 2020

Chuyện lạ! 🤔🤔🤔 Pelosi và Schumer đã đầu hàng TT Trump và chấp nhận mỗi người dân được $2.000!!! Nguy quá! 😱😱😱 Vậy mục đích chính của "Con Lừa" là muốn TT Trump ký thông qua "Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2021" nhằm “Vô hiệu hoá việc Tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn” được chúng chèn vào bên trong? 😡😡😡

7 views · Dec 23rd, 2020

Một #KIỂM TOÁN nội bộ của #WorldBank đã phát hiện ra rằng các nhà quản lý của ngân hàng này đã gây áp lực buộc nhân viên thao túng bảng xếp hạng doanh nghiệp toàn cầu. Điều này đã giúp #China#SaudiArabia xếp hạng cao hơn trong báo cáo "Kinh doanh", khiến các quốc gia này giống như những nơi tốt hơn để kinh doanh

13 views · Dec 23rd, 2020

More from mingsoga

LS LINWOOD SÁNG NAY VỪA RETWEET VIỆC MỘT SỐ NHÀ LẬP PHÁP "GÀI HÀNG" ÔNG TRUMP trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2021 FB CJMerlin: Ẩn sâu bên trong 5893 trang giấy của dự luật cứu trợ Covid trị giá 900 tỷ USD mà ông Trump vừa tuyên bố sẽ không ký thông qua, là một điều khoản mà ban lãnh đạo của lưỡng viện Quốc hội đã âm thầm chèn vào (có lẽ họ nghĩ rằng không ai có thể soi hết 5893 trang hồ sơ với thời gian chỉ hai ba ngày ngắn ngủi), dòng chữ đó có nội dung như sau: “Vô hiệu hoá việc tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn.” "Nullifies the President's use of the Insurrection Act." #CJMerlin * Nguồn: [1] https://twitter.com/chuckcallesto/status/1341519068596199425 [2] https://twitter.com/llinwood/status/1341530906855690240 * Xem thêm bài này để biết thêm một số lý do tại sao Tổng thống Trump tuyên bố sẽ phủ quyết gói cứu trợ Covid 900 tỷ USD: > https://www.facebook.com/groups/Cahuvi/permalink/390327572053113/ P/S: Hồi tháng 7/2020, Hạ viện Hoa Kỳ, do Đảng Dân chủ kiểm soát, cũng có bỏ phiếu thông qua một sửa đổi - trong trường hợp tổng thống triển khai quân đội theo Đạo luật Chống Nổi loạn, thì phải được sự xác nhận của Quốc hội - và đưa nó vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài khoá 2021, hiện cũng đang trình lên cho Tổng thống Trump ký phê chuẩn. Ông Trump nói ông sẽ phủ quyết. [1] https://govtrack.us/congress/votes/116-2020/h141 [2] https://www.congress.gov/amendment/116th-congress/house-amendment/833 [3] https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6395

10 views · Dec 23rd, 2020

Chuyện lạ! 🤔🤔🤔 Pelosi và Schumer đã đầu hàng TT Trump và chấp nhận mỗi người dân được $2.000!!! Nguy quá! 😱😱😱 Vậy mục đích chính của "Con Lừa" là muốn TT Trump ký thông qua "Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho Năm tài chính 2021" nhằm “Vô hiệu hoá việc Tổng thống sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn” được chúng chèn vào bên trong? 😡😡😡

7 views · Dec 23rd, 2020

Một #KIỂM TOÁN nội bộ của #WorldBank đã phát hiện ra rằng các nhà quản lý của ngân hàng này đã gây áp lực buộc nhân viên thao túng bảng xếp hạng doanh nghiệp toàn cầu. Điều này đã giúp #China#SaudiArabia xếp hạng cao hơn trong báo cáo "Kinh doanh", khiến các quốc gia này giống như những nơi tốt hơn để kinh doanh

13 views · Dec 23rd, 2020