Tỷ phú ủng hộ dân chủ HK Jimmy Lai được tại ngoại Tòa Thượng thẩm Hong Kong đã cho phép ông trùm truyền thông thiên dân chủ Jimmy Lai được tại ngoại hầu tra. Ông là nhân vật nổi tiếng nhất bị cáo buộc theo Luật An ninh mới gây tranh cãi. https://www.bbc.com/vietnamese/world-55420067
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from chongcong54

Cảnh sát NSW tiết lộ những hạn chế có khả năng xảy ra vào Giáng sinh đối với Sydney Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp New South Wales đã đưa ra gợi ý chính về các hạn chế COVID trong Ngày Giáng sinh đối với tiểu bang, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư. https://tintucnuocuc.com/canh-sat-nsw-tiet-lo-nhung-han-che-co-kha-nang-xay-ra-vao-giang-sinh-doi-voi-sydney-a39709.html
11 views · Dec 23rd, 2020

More from chongcong54

Cảnh sát NSW tiết lộ những hạn chế có khả năng xảy ra vào Giáng sinh đối với Sydney Bộ trưởng Dịch vụ Khẩn cấp New South Wales đã đưa ra gợi ý chính về các hạn chế COVID trong Ngày Giáng sinh đối với tiểu bang, dự kiến sẽ được công bố vào thứ Tư. https://tintucnuocuc.com/canh-sat-nsw-tiet-lo-nhung-han-che-co-kha-nang-xay-ra-vao-giang-sinh-doi-voi-sydney-a39709.html
11 views · Dec 23rd, 2020