เอาชีวิตการเรียนในแต่ละครึ่งเทอมฝากไว้กับการอ่านหนังสือวิชาละคืน และกำลังจะฝากการสอบครั้งสำคัญไว้กับเวลาครึ่งเดือน ขอให้พระเจ้าคุ้มครองแก ถถถ🦉
thumb_up7thumb_downchat_bubble