ได้ลองรักใครสักคนแบบลดความคาดหวังลงมา และค้นพบว่ามันดีมากๆเลย :)
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

hands on your body, I don't wanna waste no time
38 views · Dec 23rd, 2020
คริสต์มาสแบบตะล้ากกก🎄❤💚
35 views · Dec 23rd, 2020

More from Ⓐ︎Ⓞ︎Ⓤ︎Ⓜ︎Ⓙ︎Ⓐ︎Ⓘ︎ |||

hands on your body, I don't wanna waste no time
38 views · Dec 23rd, 2020
คริสต์มาสแบบตะล้ากกก🎄❤💚
35 views · Dec 23rd, 2020