ยินดีค่าาา เขียนบล็อกบ่อย ๆ นะคะ

ข่อมค่ะแม่แมว @jaomaeodam

thumb_up4thumb_downchat_bubble

More from 💋 แม่แมวมีคุณความรัก 🧸 🎄 🥂

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

141 views · Dec 23rd, 2020

More from 💋 แม่แมวมีคุณความรัก 🧸 🎄 🥂

Contrapposto หรือ “ตริภังค์” การบิดเอี้ยวของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อ

141 views · Dec 23rd, 2020