ใครวิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์ตลาดสินทรัพย์โลกจริง จะมาวิเคราะห์ bitcoin นี่คิดดีๆ เลยฮะ คนละเรื่องเลยทีเดียวเชียว

สำนักนี้วิเคราะห์ภาพชัดเจนดี คาดการณ์ว่าจะย่อพักตัว ถ้าบริเวณแนวรับสำคัญมีกระทิงมาก็น่ารอเก็บอีกรอบไมนะ?

thumb_up4thumb_downchat_bubble1