ประเมินแบบหยาบๆ ผมว่าแอคที่ active ใน MindsTH ทุกวันจริงๆ น่าจะมีไม่เกิน 20-25 คน เต็มที่ บางคนทนเสียงนกแสกในป่าช้าไม่ไหว ก็กลับไปซบกับนกฟ้า หายไปหลายแอคเลย แต่ผมคนนึงล่ะ ไม่ไป Twitter แน่นอน ที่นั่นมลพิษยังเยอะ สลิ่มเยอะ ขี้เกียจเสียสุขภาพจิต ผมมาไกลเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปอ่านตัวอักษรที่สลิ่มมันพิมพ์แล้ว เสียสายตา. #MindsTH #Thailand
thumb_up23thumb_downchat_bubble2

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

Thai dish : Stir Fried Chinese Morning Glory

64 views · Dec 23rd, 2020

Proteste gegen Thailands König Rama X

65 views · Dec 23rd, 2020

Garmisch-Partenkirchen Bayern, Deutschland

76 views · Dec 23rd, 2020

More from Walther Kühn & Henrik Nomes

Thai dish : Stir Fried Chinese Morning Glory

64 views · Dec 23rd, 2020

Proteste gegen Thailands König Rama X

65 views · Dec 23rd, 2020

Garmisch-Partenkirchen Bayern, Deutschland

76 views · Dec 23rd, 2020