คูมพี่ที่ดูเป็นผู้ใหญ่ บางมุมก็ดูอบอุ่น บางมุมก็ดูแปลกๆไปหน่อย แต่คุยกันเห็นกันตั้งแต่ผมมาที่นี่แรกๆเลย ยินดีที่ได้รู้จักครับ
thumb_up6thumb_downchat_bubble