ศึกพม่ารามัญครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก ถ้าพระยาตู่ประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้ง พญาไฟแนนซ์บุกถึงเรือนฆ่าเป็นแน่แท้ 🤣🤣🤣
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from CB_ซีบี

More from CB_ซีบี