กลิ่นตดระดับตำนาน คือ กลิ่นไข่ต้ม
thumb_up5thumb_downchat_bubble2

More from ไม้กายสิทธิ์

#นนทบุรี วันนี้ (23 ธ.ค.) #โควิด19 พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 8 คน

64 views · Dec 23rd, 2020
ยามเมื่อเราต้องการ(แรงงาน) เราก็เรียกใช้พวกเขา ยามเมื่อพวกเขามีปัญหา เราก็ด่าทอพวกเขา // ใจจริงอยากให้เรามองพวกเขา(พม่า) เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละ เลิกมองพวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสองหรือชั้นสามได้แล้ว
97 views · Dec 23rd, 2020

More from ไม้กายสิทธิ์

#นนทบุรี วันนี้ (23 ธ.ค.) #โควิด19 พบผู้ป่วยเพิ่ม 4 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม รอบใหม่ 8 คน

64 views · Dec 23rd, 2020
ยามเมื่อเราต้องการ(แรงงาน) เราก็เรียกใช้พวกเขา ยามเมื่อพวกเขามีปัญหา เราก็ด่าทอพวกเขา // ใจจริงอยากให้เรามองพวกเขา(พม่า) เป็นมนุษย์เหมือนพวกเรานี่แหละ เลิกมองพวกเขาเป็นพลเมืองชั้นสองหรือชั้นสามได้แล้ว
97 views · Dec 23rd, 2020