แก้วลอย คอยที่ศาล ปังมาก🤣 ไม่ได้มูลี่นะ😁

thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

รอยยิ้ม... ช่วยหลอกหัวใจว่ามีความสุข หลอกไปเรื่อยๆ ใจจะเชื่อไปเอง หัวใจเป็นอวัยวะแข็งแกร่งที่สุด ถูกบดขยี้ เหยียบย่ำ แหลกสลายนับพันหมื่นครั้งแต่ก็ยังเต้นอยู่

71 views · Dec 23rd, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

รอยยิ้ม... ช่วยหลอกหัวใจว่ามีความสุข หลอกไปเรื่อยๆ ใจจะเชื่อไปเอง หัวใจเป็นอวัยวะแข็งแกร่งที่สุด ถูกบดขยี้ เหยียบย่ำ แหลกสลายนับพันหมื่นครั้งแต่ก็ยังเต้นอยู่

71 views · Dec 23rd, 2020