เก็บมาไว้ก่อน 1 ลิตร เดียวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอะไรอีกดี😋😋🍾🍷🥃

thumb_up5thumb_downchat_bubble