ประสาทแค่ไหนก็ได้แค่ก้มหน้าทำงานต่อ ปิดบัญชีปีนี้ก่อน ย้อนหลังเดือนนึงเอง 🥲
thumb_up5thumb_downchat_bubble1