รอยยิ้ม... ช่วยหลอกหัวใจว่ามีความสุข หลอกไปเรื่อยๆ ใจจะเชื่อไปเอง หัวใจเป็นอวัยวะแข็งแกร่งที่สุด ถูกบดขยี้ เหยียบย่ำ แหลกสลายนับพันหมื่นครั้งแต่ก็ยังเต้นอยู่

thumb_up10thumb_downchat_bubble

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ล่าสุด!! เมื่อสักครู่ จาก #นครสวรรค์ พบผู้ป่วย #โควิด19 1 ราย เป็น เพศชาย อายุ 59 ปี 15 ธ.ค. ไปตลาดทะเลไทย กับหลาน อายุ 31 ปี 16 ธ.ค. ไปแผงค้าตลาดสดเทศบาลฯ 17 ธ.ค. ปิดแผงค้า 20 ธ.ค. เริ่มป่วย-ติดเชื้อ
89 views · Dec 23rd, 2020

More from ภูชิโตะเป็นของภูชิโตะ🦋

ล่าสุด!! เมื่อสักครู่ จาก #นครสวรรค์ พบผู้ป่วย #โควิด19 1 ราย เป็น เพศชาย อายุ 59 ปี 15 ธ.ค. ไปตลาดทะเลไทย กับหลาน อายุ 31 ปี 16 ธ.ค. ไปแผงค้าตลาดสดเทศบาลฯ 17 ธ.ค. ปิดแผงค้า 20 ธ.ค. เริ่มป่วย-ติดเชื้อ
89 views · Dec 23rd, 2020