อยู่บ้านแล้วชีวิตถอดถอยคือเรื่องจริง จะทำงานก็โดนขัด แถมเรื่องประสาทแดกอีก วันนี้ก็คือยังไม่ได้ทำไรเลย ของไม่ได้อัพ เซงไปหมดแล้วอะ
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา

More from หน่าหนิ๊แปลว่าอะไรนะค้าา