เคสน้องพนักงานร้านอาหารเกาหลีที่สยามเซ็นเตอร์ ความช็อกอย่างหนึ่งก็คือ ไปรพ.รัฐ แล้วไม่ยอมตรวจให้ เพราะความเสี่ยงต่ำ... Cr: Jakkrittomtom

thumb_up6thumb_downchat_bubble