แรงงานทุกคนที่จ่ายสมทบประกันสังคมของรัฐ มีสิทธิเท่าเทียมทุกประการในการเข้ารับบริการสาธารณสุขแห่งรัฐ เมื่อจ่าย ก็ต้องได้รับบริการ เลิกแบ่งมนุษย์ด้วยบัตรประขาชนโง่ๆ สักที
thumb_up25thumb_downchat_bubble

More from Idealist "ThePro."

อาจารย์นึกโปรเจคใหม่ออก หลังปีใหม่จะพาไปกักตัวที่ตีนเขานั่งเขียนเปเปอร์สัก 7 วัน พ่ะน่ะ เป็นตา ปสด แท้ นึกถึงจิตใจพ้มบ้าง
66 views · Dec 23rd, 2020

More from Idealist "ThePro."

อาจารย์นึกโปรเจคใหม่ออก หลังปีใหม่จะพาไปกักตัวที่ตีนเขานั่งเขียนเปเปอร์สัก 7 วัน พ่ะน่ะ เป็นตา ปสด แท้ นึกถึงจิตใจพ้มบ้าง
66 views · Dec 23rd, 2020