ธนาคารใน Australia ไ่ม่ปล่อยเงินกู้ให้เหมืองถ่านหิน ทำให้เหมืองแห่งนึงต้องปิดตัวลง นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการปิดเหมืองถ่านหินทั้งหมดใน Australia หรือไม่? #RenewableEnergy #EV

thumb_up8thumb_downchat_bubble