เมืองนี้ใน อเมริกาได้รถตำรวจใหม่เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมด ผลจากการเลือก President คนใหม่ ด้วยคะแนนฉิวเฉียดห่างกันเพียง 7 คะแนน เท่านั้น ,Spokane City, USA

#EV #รถพลังงานไฟฟ้า

thumb_up6thumb_downchat_bubble