เงินคือเครื่องวัดทางเลือกของมนุษย์

thumb_up5thumb_downchat_bubble