lockdown แล้วไงต่อ เอาอะไรแดก
thumb_up6thumb_downchat_bubble2

More from akeakepong

ก่อนนอน อยากขออนุญาตแนะนำการนั่งสมาธิ ภาวนา อยากให้ลองได้ทำ จะนั่งตอนไหนก็ได้ครับ ขอแค่ให้เราตั้งมั่นพอ ก่อนนั่งจะสวดมนต์บทไหนก็ได้ แต่เรายึดตามโค้ชสวดมหาจักรพรรดิ ก่อนหน้านี้สวดพาหุง สวดชินบัญชรแบบสั้นโค้ชบอกแรงไปอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนอะ คือเราเป็นคนเซ้นแรงมากแต่ก่อนนั้นไม่กล้าไม่อยากรู้สึกไม่อยากเห็นเพราะกลัว พอมาเจอโค้ชแนะนำ อันนี้แล้วแต่ วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับ แต่สำหรับเรา เราว่ามันดีมาก อะไรที่เคยรู้สึกจะรู้สึกมากขึ้น อะไรที่ไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่ามีอยู่ก็จะได้เห็น ถ้าจิตละเอียดพอนะครับ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องแผ่บุญกุศลอย่างเดียว การฝึกลมหายใจเข้าออกมันดีต่อสุขภาพด้วย สุดท้ายเรากับโค้ชไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่โหราศาสตร์ที่โค้ชใช้ดูให้เรา มันเคยเกิดขึ้น มันเป็นแบบนั้น และมันตรงเกือบทุกอย่างเลย สิ่งที่ได้มา สิ่งที่เสียไป แพลนที่เราวางไว้ พูดง่ายๆคือมันเหมือนชะตาชีวิตล่ะ แต่สำหรับเราแค่พุทธคุณจริงๆคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและป้องกันภัยให้เราได้ดีที่สุด
49 views · Dec 22nd, 2020

More from akeakepong

ก่อนนอน อยากขออนุญาตแนะนำการนั่งสมาธิ ภาวนา อยากให้ลองได้ทำ จะนั่งตอนไหนก็ได้ครับ ขอแค่ให้เราตั้งมั่นพอ ก่อนนั่งจะสวดมนต์บทไหนก็ได้ แต่เรายึดตามโค้ชสวดมหาจักรพรรดิ ก่อนหน้านี้สวดพาหุง สวดชินบัญชรแบบสั้นโค้ชบอกแรงไปอันนี้แล้วแต่ความเชื่อเนอะ คือเราเป็นคนเซ้นแรงมากแต่ก่อนนั้นไม่กล้าไม่อยากรู้สึกไม่อยากเห็นเพราะกลัว พอมาเจอโค้ชแนะนำ อันนี้แล้วแต่ วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับ แต่สำหรับเรา เราว่ามันดีมาก อะไรที่เคยรู้สึกจะรู้สึกมากขึ้น อะไรที่ไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่ามีอยู่ก็จะได้เห็น ถ้าจิตละเอียดพอนะครับ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องแผ่บุญกุศลอย่างเดียว การฝึกลมหายใจเข้าออกมันดีต่อสุขภาพด้วย สุดท้ายเรากับโค้ชไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย แต่โหราศาสตร์ที่โค้ชใช้ดูให้เรา มันเคยเกิดขึ้น มันเป็นแบบนั้น และมันตรงเกือบทุกอย่างเลย สิ่งที่ได้มา สิ่งที่เสียไป แพลนที่เราวางไว้ พูดง่ายๆคือมันเหมือนชะตาชีวิตล่ะ แต่สำหรับเราแค่พุทธคุณจริงๆคือสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและป้องกันภัยให้เราได้ดีที่สุด
49 views · Dec 22nd, 2020