เรียนออนไลน์ได้ แต่ขอไม่สอบออนไลน์ ไม่สั่งงานเยอะๆ จะควิซก็ได้แบบควิซครึ่งชั่วโมงในเวลาสอนงี้ จะสั่งรายงานกลุ่มก็ได้ แต่ขอไม่สอบออนไลน์ แค่นั้นพอออ
thumb_up5thumb_downchat_bubble