เสียดายโทรศัพท์ค่ะ อย่าลืม!! ไปรับคืนนะคะ

thumb_up12thumb_downchat_bubble

More from SaraUpdate

นครศรีธรรมราช พบ โควิด19 แล้ว

55 views · Dec 23rd, 2020

สถานการณ์ #โควิด19 ประเทศไทย 23 ธ.ค.2563 - พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม +46 ราย (ติดเชื้อในประเทศ +39 ราย, ใน SQ +7 ราย) - ผู้ป่วยสะสมรวม 5,762 ราย - เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

30 views · Dec 23rd, 2020

Singapore V.S. Thailand

32 views · Dec 23rd, 2020

More from SaraUpdate

นครศรีธรรมราช พบ โควิด19 แล้ว

55 views · Dec 23rd, 2020

สถานการณ์ #โควิด19 ประเทศไทย 23 ธ.ค.2563 - พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม +46 ราย (ติดเชื้อในประเทศ +39 ราย, ใน SQ +7 ราย) - ผู้ป่วยสะสมรวม 5,762 ราย - เสียชีวิตสะสมคงที่ 60 ราย

30 views · Dec 23rd, 2020

Singapore V.S. Thailand

32 views · Dec 23rd, 2020