Tướng Thomas McInerney công khai kêu gọi Tổng thống Trump công nhận mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công chiến tranh mạng đối với nước Mỹ bằng cách viện dẫn Đạo luật Phục sinh, kêu gọi đình chỉ Habeas Corpus (như Tổng thống Lincoln đã từng làm) và dùng quyền quân sự để bắt đầu bắt giữ hàng loạt.... https://www.ntdvn.com/the-gioi/tuong-thomas-mcinerney-keu-goi-tong-thong-trump-vien-dan-dao-luat-phuc-sinh-111083.html
thumb_up5thumb_downchat_bubble

More from lam nguyen

More from lam nguyen