สร้างภาพเก่งเหมือนใครไม่รู้ 😏

#thailand

thumb_up8thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สภาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่ใช้ภาษีของประชาชน

79 views · Dec 4th, 2020

เหตุการณ์สงบ งบไม่มา

44 views · Dec 4th, 2020

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

สภาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่ใช้ภาษีของประชาชน

79 views · Dec 4th, 2020

เหตุการณ์สงบ งบไม่มา

44 views · Dec 4th, 2020