สภาที่ไม่ยึดโยงกับประชาชน แต่ใช้ภาษีของประชาชน

#thailand

thumb_up11thumb_downchat_bubble

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ

More from ถั่วหวานพันธุ์พิเศษ