เด็กเลี้ยงไก่ ใครนะ?
thumb_up7thumb_downchat_bubble2

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ได้ข่าวมาว่านักข่าวชุดนี้จะยกชุดไปอยู่ MCOT ช่อง 9 เพราะบิ๊กในรัฐบาลช่วย ข่าวนี้จะจริงหรือไม่รอดูกันต่อไป

41 views · Dec 3rd, 2020

เมื่อวานคุณช่อ พรรณิการ์ วานิชลงพื้นที่ช่วยคณะก้าวหน้า สมุทรปราการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. สมุทรปราการ พร้อมธวัชชวิน โกพัฒน์ตาและทีมงานผู้สมัครนายก อบจ. ผู้สมัคร ส.อบจ. ของคณะก้าวหน้า สมุทรปราการ

25 views · Dec 2nd, 2020

More from ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา

ได้ข่าวมาว่านักข่าวชุดนี้จะยกชุดไปอยู่ MCOT ช่อง 9 เพราะบิ๊กในรัฐบาลช่วย ข่าวนี้จะจริงหรือไม่รอดูกันต่อไป

41 views · Dec 3rd, 2020

เมื่อวานคุณช่อ พรรณิการ์ วานิชลงพื้นที่ช่วยคณะก้าวหน้า สมุทรปราการหาเสียงเลือกตั้ง อบจ. สมุทรปราการ พร้อมธวัชชวิน โกพัฒน์ตาและทีมงานผู้สมัครนายก อบจ. ผู้สมัคร ส.อบจ. ของคณะก้าวหน้า สมุทรปราการ

25 views · Dec 2nd, 2020