พิเค้กคือมัมหมีของนุ
thumb_up5thumb_downchat_bubble3

More from 𝑲𝒂𝒓𝒊🏳️‍🌈

งง อะไรของมึง

ต้องให้เรียกอะไร คุณพระเหรอ?

30 views · Dec 3rd, 2020
@khrist ขอบคุณสำหรับค่าขนมงับบบบ
34 views · Dec 2nd, 2020
กูจึ่งตรงที่รู้ตัวคนร้ายแต่เงียบนี้แหละ พ่กแกเห็นไรในระบบนี้เหมือนกันช่ะ ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ แต่พวกที่ไปนั่งในสภา ไม่รู้วววววววว 😡

สลิ่มภูมิใจกับประเทศแบบนี้จริงเหรอ!!!

73 views · Dec 2nd, 2020

More from 𝑲𝒂𝒓𝒊🏳️‍🌈

งง อะไรของมึง

ต้องให้เรียกอะไร คุณพระเหรอ?

30 views · Dec 3rd, 2020
@khrist ขอบคุณสำหรับค่าขนมงับบบบ
34 views · Dec 2nd, 2020
กูจึ่งตรงที่รู้ตัวคนร้ายแต่เงียบนี้แหละ พ่กแกเห็นไรในระบบนี้เหมือนกันช่ะ ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ แต่พวกที่ไปนั่งในสภา ไม่รู้วววววววว 😡

สลิ่มภูมิใจกับประเทศแบบนี้จริงเหรอ!!!

73 views · Dec 2nd, 2020