"Dân chủ Mỹ" Wisconsin, "Chủ nhân" phải đóng tiền từ 15.000 - 25.000 USD (tương đương giá tiền mua chiếc xe mới) thì mới được bọn "đày tớ" cho phép tra cứu thông tin bầu cử và kiểm tra lá phiếu bầu của chính mình??? 😲😲😲 "Dân chủ" kiểu "... éo" gì lạ vậy "Con Lừa"?! 😏😏😏
thumb_up7thumb_downchat_bubble2

More from mingsoga

7 giai đoạn của gian lận bầu cử: 1: Xin chúc mừng Joe Biden ĐẮC CỬ! 2: Trump ĐÃ thua cuộc! chấp nhận ĐI ,TOÀN BỘ TRUYỀN THÔNG LA LÀNG ,TOÀN BỘ LẢNH ĐẠO THẾ GIỚI CHÚC MỪNG! 3: ĐÂY LÀ CUỘC BẦU CỬ TRONG SẠCH KO TÌ VẾT GIAN LẬN ĐƯỢC TUYÊN BỐ TỪ BỘ NỘI AN 4:KHI CÓ NHÂN CHỨNG ,CÓ Gian lận NHƯNG không phổ biến. 5: CŨNG CỐ NIỀM TIN EM BT TƯ PHÁP PHẢI RA MẶT BINH TRUYỀN THÔNG KHI ĐỘI PHÁP LÝ TT TRUMP THÀNH CÔNG Ở CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN “Gian lận tràn lan không đủ để thay đổi KẾT QUẢ BẦU CỬ “ 6: TT Trump thua ở tòa án cấp dưới VÌ KO ĐỦ CHỨNG CỨ 7:KẾT QUẢ BẦU CỬ :TÒA BUỘC TỘI TT TRUMP TUYÊN THỆ NHẬN CHỨC THÊM 4 NĂM 20/1/2021 VÌ ĂN CẮP KẾT QUẢ TỪ TT TRUYỀN THÔNG BỊ ĐẦN

14 views · Dec 3rd, 2020

Một cư dân ở Wisconsin đã bỏ ra 25 000 để được phép tải những dữ liệu về bầu cử. Người nầy tìm thấy : Số phiếu bầu là 6,994,368 Tổng số cư dân ở Wiconsin : 5,860,000 Số công dân 18 tuổi trở lên là : 4,680,000 Như vậy thì hơn 2 triệu phiếu bầu từ đâu ra ? 6,994,368 - 4,680,000 =2,314,368 (CÓ THỂ LÀ NGƯỜI CHẾT TỪ NGÀY LẬP QUỐC) Thông thường thì việc tra cứu nầy miễn phí, nhưng lần nầy họ bắt phải trả đến 25 ngàn để có thể tra cứu toàn bộ dữ liệu, với mục đích ngăn chận việc tra cứu, nhưng họ lại không ngờ là có người dám bỏ tiền ra để tìm sự thật.

11 views · Dec 3rd, 2020

CHỦ NGHĨA TOÀN CẦU TRỞ LẠI ĐẦY ĐỦ: Trong khi những người yêu nước trên khắp nước Mỹ đang dành thời gian và tiền bạc của riêng họ để kiến nghị cho các cuộc bầu cử công bằng — THƯỢNG NGHỊ SỈ Rubio và các thành viên khác đang làm việc với Big Business để xây dựng lại Trật tự Toàn cầu mà Tổng thống Trump ĐÃ MUỐN LOẠI TRỪ GẦN 4 NĂM QUA. CÁC QUAN ĐẢNG CỘNG HÒA LỘ HÀNG MUỐN LẬT TT TRUMP VÌ CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG LÀM ĂN KIẾM TIỀN CỦA HỌ

12 views · Dec 3rd, 2020

More from mingsoga

7 giai đoạn của gian lận bầu cử: 1: Xin chúc mừng Joe Biden ĐẮC CỬ! 2: Trump ĐÃ thua cuộc! chấp nhận ĐI ,TOÀN BỘ TRUYỀN THÔNG LA LÀNG ,TOÀN BỘ LẢNH ĐẠO THẾ GIỚI CHÚC MỪNG! 3: ĐÂY LÀ CUỘC BẦU CỬ TRONG SẠCH KO TÌ VẾT GIAN LẬN ĐƯỢC TUYÊN BỐ TỪ BỘ NỘI AN 4:KHI CÓ NHÂN CHỨNG ,CÓ Gian lận NHƯNG không phổ biến. 5: CŨNG CỐ NIỀM TIN EM BT TƯ PHÁP PHẢI RA MẶT BINH TRUYỀN THÔNG KHI ĐỘI PHÁP LÝ TT TRUMP THÀNH CÔNG Ở CÁC BUỔI ĐIỀU TRẦN “Gian lận tràn lan không đủ để thay đổi KẾT QUẢ BẦU CỬ “ 6: TT Trump thua ở tòa án cấp dưới VÌ KO ĐỦ CHỨNG CỨ 7:KẾT QUẢ BẦU CỬ :TÒA BUỘC TỘI TT TRUMP TUYÊN THỆ NHẬN CHỨC THÊM 4 NĂM 20/1/2021 VÌ ĂN CẮP KẾT QUẢ TỪ TT TRUYỀN THÔNG BỊ ĐẦN

14 views · Dec 3rd, 2020

Một cư dân ở Wisconsin đã bỏ ra 25 000 để được phép tải những dữ liệu về bầu cử. Người nầy tìm thấy : Số phiếu bầu là 6,994,368 Tổng số cư dân ở Wiconsin : 5,860,000 Số công dân 18 tuổi trở lên là : 4,680,000 Như vậy thì hơn 2 triệu phiếu bầu từ đâu ra ? 6,994,368 - 4,680,000 =2,314,368 (CÓ THỂ LÀ NGƯỜI CHẾT TỪ NGÀY LẬP QUỐC) Thông thường thì việc tra cứu nầy miễn phí, nhưng lần nầy họ bắt phải trả đến 25 ngàn để có thể tra cứu toàn bộ dữ liệu, với mục đích ngăn chận việc tra cứu, nhưng họ lại không ngờ là có người dám bỏ tiền ra để tìm sự thật.

11 views · Dec 3rd, 2020

CHỦ NGHĨA TOÀN CẦU TRỞ LẠI ĐẦY ĐỦ: Trong khi những người yêu nước trên khắp nước Mỹ đang dành thời gian và tiền bạc của riêng họ để kiến nghị cho các cuộc bầu cử công bằng — THƯỢNG NGHỊ SỈ Rubio và các thành viên khác đang làm việc với Big Business để xây dựng lại Trật tự Toàn cầu mà Tổng thống Trump ĐÃ MUỐN LOẠI TRỪ GẦN 4 NĂM QUA. CÁC QUAN ĐẢNG CỘNG HÒA LỘ HÀNG MUỐN LẬT TT TRUMP VÌ CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG LÀM ĂN KIẾM TIỀN CỦA HỌ

12 views · Dec 3rd, 2020