Một cư dân ở Wisconsin đã bỏ ra 25 000 để được phép tải những dữ liệu về bầu cử. Người nầy tìm thấy : Số phiếu bầu là 6,994,368 Tổng số cư dân ở Wiconsin : 5,860,000 Số công dân 18 tuổi trở lên là : 4,680,000 Như vậy thì hơn 2 triệu phiếu bầu từ đâu ra ? 6,994,368 - 4,680,000 =2,314,368 (CÓ THỂ LÀ NGƯỜI CHẾT TỪ NGÀY LẬP QUỐC) Thông thường thì việc tra cứu nầy miễn phí, nhưng lần nầy họ bắt phải trả đến 25 ngàn để có thể tra cứu toàn bộ dữ liệu, với mục đích ngăn chận việc tra cứu, nhưng họ lại không ngờ là có người dám bỏ tiền ra để tìm sự thật.

thumb_up6thumb_downchat_bubble1

More from mingsoga

CHỦ NGHĨA TOÀN CẦU TRỞ LẠI ĐẦY ĐỦ: Trong khi những người yêu nước trên khắp nước Mỹ đang dành thời gian và tiền bạc của riêng họ để kiến nghị cho các cuộc bầu cử công bằng — THƯỢNG NGHỊ SỈ Rubio và các thành viên khác đang làm việc với Big Business để xây dựng lại Trật tự Toàn cầu mà Tổng thống Trump ĐÃ MUỐN LOẠI TRỪ GẦN 4 NĂM QUA. CÁC QUAN ĐẢNG CỘNG HÒA LỘ HÀNG MUỐN LẬT TT TRUMP VÌ CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG LÀM ĂN KIẾM TIỀN CỦA HỌ

12 views · Dec 3rd, 2020

( theo Sam Luong )

17 views · Dec 3rd, 2020

( theo Sam Luong )

16 views · Dec 3rd, 2020

More from mingsoga

CHỦ NGHĨA TOÀN CẦU TRỞ LẠI ĐẦY ĐỦ: Trong khi những người yêu nước trên khắp nước Mỹ đang dành thời gian và tiền bạc của riêng họ để kiến nghị cho các cuộc bầu cử công bằng — THƯỢNG NGHỊ SỈ Rubio và các thành viên khác đang làm việc với Big Business để xây dựng lại Trật tự Toàn cầu mà Tổng thống Trump ĐÃ MUỐN LOẠI TRỪ GẦN 4 NĂM QUA. CÁC QUAN ĐẢNG CỘNG HÒA LỘ HÀNG MUỐN LẬT TT TRUMP VÌ CẢN TRỞ CON ĐƯỜNG LÀM ĂN KIẾM TIỀN CỦA HỌ

12 views · Dec 3rd, 2020

( theo Sam Luong )

17 views · Dec 3rd, 2020

( theo Sam Luong )

16 views · Dec 3rd, 2020