@khrist ขอบคุณสำหรับค่าขนมงับบบบ
thumb_up3thumb_downchat_bubble

More from 𝑲𝒂𝒓𝒊🏳️‍🌈

กูจึ่งตรงที่รู้ตัวคนร้ายแต่เงียบนี้แหละ พ่กแกเห็นไรในระบบนี้เหมือนกันช่ะ ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ แต่พวกที่ไปนั่งในสภา ไม่รู้วววววววว 😡

สลิ่มภูมิใจกับประเทศแบบนี้จริงเหรอ!!!

74 views · Dec 2nd, 2020
คิดถุงแม่แมวผู้น่ารัก
อนุญาตให้คิดถึงได้นะคะ คิดถึงได้เท่าที่คิดถึงเลยนะคะ 🪄💌📮
36 views · Dec 2nd, 2020

More from 𝑲𝒂𝒓𝒊🏳️‍🌈

กูจึ่งตรงที่รู้ตัวคนร้ายแต่เงียบนี้แหละ พ่กแกเห็นไรในระบบนี้เหมือนกันช่ะ ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ แต่พวกที่ไปนั่งในสภา ไม่รู้วววววววว 😡

สลิ่มภูมิใจกับประเทศแบบนี้จริงเหรอ!!!

74 views · Dec 2nd, 2020
คิดถุงแม่แมวผู้น่ารัก
อนุญาตให้คิดถึงได้นะคะ คิดถึงได้เท่าที่คิดถึงเลยนะคะ 🪄💌📮
36 views · Dec 2nd, 2020