“ทุเรศทุรัง”

สรุปคือ : 1) สืบหาข่าวฝ่ายประชาธิปไตย 2) ปฏิบัติการ io ตอบโต้ 3) ระดมคนจัดชุมนุมอวยคู่ขนาน ประเทศดีๆเจริญๆมี ไม่เลียนแบบ เสือกอยาก copy เกาหลีเหนือ โคตรเวท, โคตรล้าหลังดักดาน. #MindsTH #Thailand #ทีมข้อเดียว #ThaiFascistRegime #รัฐเผด็จการฟาสซิสต์ไทย

thumb_up15thumb_downchat_bubble1