ถึงหลายๆคนในคลื่น Cat Radio จะมีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่ตรงกับคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่สักเท่าไหร่ แต่พวกเขาก็ใจกว้างเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงออกในจุดยืนทางการเมืองของพวกเขาอย่างเต็มที่ ส่วนหนึ่งคงเพราะตระหนักว่าตลาดของเขาคือคนกลุ่มนี้ ซึ่งอย่างน้อยก็ถือว่าฉลาด #CatRadio #CatExpo #CatExpo7 #CatExpo2020 #MindsTH
thumb_up6thumb_downchat_bubble