ตอนสมัยเรียนมอต้น-มอปลาย มันจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างคือ ไหว้ครูก่อนเข้าโรงเรียน และหลังเลิกเรียนก็ต้องไหว้ลาครูก่อนโรงเรียน มันเป็นอะไรที่ลำไยที่สุดตลอด 6 ปี เบื่อการต่อแถวไหว้มาก ไม่ว่าจะฝนตก แดดออก ก็ยังต้องต่อแถวไหว้ และโรงเรียนที่เรียนเป็นโรงเรียนมีชื่อ มันมีให้ไหว้ 3 จุด คือไหว้ครู ไหว้พระประจำโรงเรียน และไหว้เจ้าพระยาอันเป็นสัญลักษณ์ ด้วยเวลาอันมีจำกัด เลยไหว้แบบ 360 องศาไป ครูบางคนก็เข้าใจ ครูที่อายุมากๆเนี่ยสิแทบจะไหว้ย่อถอนสายบัว
thumb_up7thumb_downchat_bubble