อันนี้คือด้านข้างๆตัวบ้าน ต้นหอมที่เห็นคือปลูกไว้กันน้องมุแงวมาอึ 555 ให้ข้าวเธอทุกคืนแล้ว เธอจะมาอึตรงนี้ไม่ได้ ไปอึบ้านคนอื่นล้ะกัน 😅 (น้องๆเป็นแมวจร ช่วยๆกันเลี้ยง 3-4 บ้าน ให้ข้าวต่างเวลากัน) #MindsTH #Thailand #Arnhem #theNetherlands

thumb_up10thumb_downchat_bubble