ผู้ชายก็ชอบค่ะ แต่ชอบผู้หญิงมากกว่า มันนุบนิบในใจดี
thumb_up7thumb_downchat_bubble