เมื่อก่อนที่บ้านกลัวพี่หมาจะมีแฟนผู้ชาย..... ตอนนี้รักแต่น้องตี๋พี่หมาหัวเน่า
thumb_up5thumb_downchat_bubble5