" ที่บอกกันว่าเวลาจะช่วยคลายความโศกเศร้านั้น เป็นเรื่องโกหก ความเศร้าบางประเภทก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิม เพราะเวลาผ่านไป "

thumb_up11thumb_downchat_bubble