คือเปลี่ยนถ่ายกลายเป็นยุคที่ทวิตเตอร์เอาไว้เช็คข่าว แล้ว Minds เอาไว้ฉอดแล้วอ่ะ พลวัตไหมล่ะมึง
thumb_up8thumb_downchat_bubble