ห่างหายจากมายด์ไปนานหลังจากเข้าไอดีไม่ได้ตอนนั้น เลยกลับไปสิงทวิตเต็มสูบ แต่อย่างว่าจริงๆก็แวบไปแวบมาทุกแพลตฟอร์มแหละ 😂😂
thumb_up9thumb_downchat_bubble4