598. เมื่อไหร่ Minds จะมีโหวต อยากทำโพลว่าใครชอบคำไหนมากกว่ากัน ระหว่าง 1. อีษัตริย์ 2. กสัตว์ คอมเมนท์ได้นะคะ ขอบคุณค่า ส่วนตัวชอบ 1 แต่ 2 ก็อ่านง่ายและสาแก่ใจยิ่งนัก
thumb_up9thumb_downchat_bubble5