ต่อให้มีม็อบ หรือไม่มีม็อบ จราจรกรุงเทพมึงก็ติดอยู่ดีป่ะ อย่ามาโทษม็อบ ไปโทษระบบขนส่งมวลชนนู้น ดีชิบหาย ไม่ดีจริง คนไม่เลือกมาซื้อผ่อนรถคนละคันสองคันมาขับเล่นงี้
thumb_up11thumb_downchat_bubble